Цртање овира са заглављем и саставницом

 

За предмет техничко и информтичко образовање користи се свеска без линија формата А4.

Потребно је да сваки ученик има прибор који чине: 2 троугла различитих величина, графитна оловка (може и техничка оловка 0,5 mm), шестар, угломер, гумица.

Технички цртежи цртају се на десној страни на којој се црта оквир, који изгледа овако:

 

okvir-u-svesci-za-tehnic48dko-i-informatic48dko-obrazovanje

 

Када се црта технички цртеж, црта се оквир са заглављем на дну странице, који садржи основне податке о цртежу:

 

okvir-u-svesci-za-tehnic48dko-i-informatic48dko-obrazovanje

 

Ако се црта склопни цртеж, онда се поред заглавља црта и саставница, односно додатна табела у коју се уписују сви делови у склопу:

okvir-sa-sastavnicom-i-zaglavljem-1