Које је дрво најтврђе ???

радна вежба

Данас смо на часу испитивали особине материјала, остало је да размислимо које је дрво најтврђе. Питање је Да ли је буква заиста “ тврдоглава “ или….joj граб и багрем успешно конкуришу… .погледајте

ОДГОВОР

Попречна тврдоћа код дрвета је за око 30 до 40 % већа од бочне тврдоће (радијалне и тангенцијалне). Дрво влажности 12 % се, према попречној тврдоћи по Јанки, може поделити на шест скала. Према тој скали произилази да су домаће врсте врло меке до тврде што је приказано у табели.

.

Табела: Јанка скала за попречну тврдоћу при 12 % влажности дрвета
Опис Попречна тврдоћа (N/mm2) Домаће врсте дрвета
Врло меко < 35 Бели бор, смрча, јела, топола, липа, врба
Меко од 35,1 до 50 Ариш, црни бор, јавор, бреза
Средње тврдо од 50,1 до 65 Брест, буква, храст, јасен
Тврдо од 65,1 до 100

Граб, багрем

Врло тврдо од 100,1 до 150
Тврдо као кост преко 150

Comments are closed.