Мудрост Николе Тесле

nikola teslaЈедна од најлепших изјава Николе Тесле

                  „Радим за будућност и савременици ме неће разумети, али једнога дана превладаће научни закони природе чији сам тајне откриовио као дланом о длан, све ће се променити. Наступиће нова ера човечанске мудрости, чије ће главне одлике бити разумевање времена, открића извора бескрајне енергије иобликовање материје по вољи научника. Људска свестпомерићеграницеживота. Ова сазнања додатно ће  померити наше схватање о  разлици живота и смрти.

Уверен сам да је цео космос обједињен, како у материјалном, тако и у духовном погледу. Постоји у васиони неко језгро откуда ми добијамо сву снагу, сва надахнућа. Оно нас вечно привлачи, ја осећам његову моћ и вредности које оно емитује целој васиони тиме је одржава у складу. Ја нисам продро у тајну тога језгра, али знам да постоји и кад хоћу да му придам какав материјални атрибут, онда мислим да је то СВЕТЛОСТ, а кад покушам да га схватим духовно,онда је то ЛЕПОТА и САМИЛОСТ. Онај који носи у себи ту веру осећа се снажан, рад му чини радост,јер се и сам осећа једним тоном у свеопштој хармонији.“


                         

                                                                                                                        

Comments are closed.