Концепт учења у дигиталном добу

 

Научни рад Концепт учења у Дигиталном добу објављен је у Зборнику радова Учитељског факултета у Призрену са привременим седиштем у Лепосавићу септембар 2014. године

 

Драгана Чакаревић, професор технике и информатике

Основна школа „Вук Караџић“ Сочаница

 

КОНЦЕПТ УЧЕЊА У ДИГИТАЛНОМ ДОБУ

 

 Кључне речи: концепт учења, улога наставника, улога ученика, дигитални урођеници, дигиталне придошлице, настава, усавршавање наставниика, целоживотно учење, савремена настава, иновације у настави.

 

УВОД

 

 Неоспорно је да у данашњoj школи често долази до неспоразума између наставника и ученика, првенствано у том смислу што међу њима постоји разлика у схватању и разумевању наставних садржаја које наставник треба да пренесе ученицима. Разлози су бројни и на њих се често указује у стручној литератури. Реч је нарочито о томе да се данас суштински променила улога наставника у наставном процесу што се понекад заборавља. Зато није случајно што се многи наставници питају зашто дугогодишње методе рада ни приближно не подстичу ученике на рад, већ обратно. Променило се доба у коме живимо, на нивоу најбрже револуције, од свих револуција које је човечанство до сад претрпело. Револуција коју прати новонастало дигитално доба разликује се од претходних у брзини имплементације у друштвеном животу човека, у недостатку времена да се на њу навикавамо остављајући нас без права на став и одлуку да ли нам се допада или не…………..

Комплетан рад можете прочитати овде Концепт учења у дигиталном добу, Драгана Чакаревић

или у Зборнику радова Korice-8

 

Creative Commons лиценца
Ово дело је лиценцирано под условима лиценцеCreative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.

Оставите одговор