Примена мапа ума у настави ( Веб алати за за израду мапа ума)

На научном скупу на Учитељском факултету у Лепосавићу презентовала сам рад Примена мапа ума у настави (Веб алати за израду мапа ума)

Драгана Чакаревић

научни скуп Учитељски факултет Лепосавић

 

         

              Ако се већ толико заклињемо да нам је од свега важније активно учење деце у настави, ако нам је заиста искрена та наша жеља да деца мисле, да више разумевају а мање памте, морамо тражити конкретне и ефикасне начине да децу покренемо, заинтересујемо и активирамо.

Душан Радовић, „На острву писаћег стола

 

 

 

 

…. Наставници, свесни своје одговорности, међу многима су који стално трагају за методом учења која ће ученицима омогућити да на лакши, занимљивији и креативнији начин уче и примене оно што су научили. Од избора наставне методе и облика рада у многоме зависе резултати рада. Као основни проблеми које наставник мора да превазиђе јесу недовољна мотивисаност ученика, њихова незаинтересованост, а и неизвршавање обавеза и задатака који се пред њих стављају.

Као проблем налази се и чињеница да су ученици овог доба другачији, разлике међу њима и ученицима већа је него било који до сад описиван генерацији јаз, управо због тога што су ученици Дигитални урођеници( видети,Чакаревић, 2014.) …………

Део излагања рада можете погледати на овом видео запису

Рад ће бити објављен у посебном зборнику радова. Након што изађе из штампе можете погледати и комплетан рад

 

Оставите одговор