огледни и угледни часови

                                                       да разјаснимо….

                              Разлика између огледних и угледних часова

Угледно предавање је наставни рад који пре свега изводе наставници ментори у школи – Вежбаоници за студенте наставничког смера, као и остали наставници у склопу програма стручног усавршавања наставника, а посебно почетника – стажиста, ради практичне демонстрације извођења наставе, што треба да послужи као узор, углед и модел за рад.

Огледни наставни час је посебно припремљено предавање за наставничке кандидате или наставнике почетнике које држе најбољи и најискуснији наставници. Циљ огледног часа је да се прикаже најцелисходнија организација рада на часу, могућности примене различитих облика, метода и поступака коришћења савремених наставних средстава и др.

Организација отворених (огледних и угледних) часова

Ови часови се могу организовати на нивоу предметне и разредне наставе, као и у оквиру једне струке. Медјутим, препоручује се да се такви часови изводе на тему која би могла бити интересантна за све наставнике или већину њих. То су:

интерактивне методе у учионици,

формативно оцењивање,

индивидуална подршка ученицима,

    коришћење ИКТ у настави итд.

Огледни час

            Часови који имају изразито иновативну ноту. Они на сасвим нови и до сада неуобичајени начин презентирају неку наставну јединицу. Ради се, дакле о ОГЛЕДУ(покушају), који може, а не мора да буде образац за будуће понашање наставника.

Угледни час

             Угледни часови су по својој основној шеми и организацији структурирани на уобичајени начин, али на једном вишем и квалитетнијем нивоу. У њима ништа није потпуно ново и непознато, али је припремљено и реализовано на узоран начин, тј. за углед другима и може да послужи за пример

 

ИЗВОРИ:

1.Педагошки лексикон, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

2.Педагошки лексикон, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд

3.Брошура „Професионални развој на нивоу школе“, Завод за школство, Подгорица

4.Брошура „Професионални развој на нивоу школе“, Завод за школство, Подгорица

5.Брошура „Професионални развој на нивоу школе“, Завод за школство, Подгорица

Оставите одговор