папирно моделарство

             РАДИОНИЧАРСКИ, ПРАКТИЧНИ РАД

КРЕАТИВНЕ ИДЕЈЕ ЗА ПАПИРНО МОДЕЛАРАСТВО

Израдом радионичарских радова искуствено учите, учите решавањем проблема, учите по моделу уз сарадњу и комуникацију са осталим ученицима. Једна од карактеристика радионичарског рада јесте и то што се највећи део активности и захтева даје у форми игре. Тако се развијају способност опажања, закључивања, а знање стечено на овај начин трајније је. Оваква корелација омогућава трансферна знањаприлагођена примени у комплексним и мултидисциплинарним ситуацијама свакодневног живота. Такође ученици своја знања и у умења унутар једног предмета примењују у контекстима других, лакше разумеју њихову међусобну повезаности сагледавају многостраност разних облика и врста знања.

Кликните на слику доле и препустите машти на вољу, пронаћи ћете много лепих идеја за учење и забаву.

head-cp-logo

Comments are closed.