Примена Веб 2.0 као мотивационо и наставно средство у изградњи функционалног знања

Формално образовање веома често не ствара функционално писмене индивидуе. Да би особа била делотворна на свом радном месту и даможе да да максимум заједници којој припада потребно је да поседује изграђено функционално знање. Да ли применом Веб 2.0 алата у образовању помажемо изградњи функционалних знања наших ученика? Мотивишу ли ученике да искажу своју креативнос, комуникативност и ентузијазам у образовном процесу? Може ли се применом ИКТ у настави променити структура традиционалне наставе и приближити је савремено?

Овај рад је презентован на научном скупу под називом Педагошки развој индивидуе у ери информационог образовања, одржан на Интернационалном универзитету у Новом Пазару у мају 2015. године.

Информационе технологије у ери...Нови пазар 11249402_10200477772462420_698442028208340667_n 11258327_10200477764182213_3028284135180774957_n 11267754_10200477774422469_63086909026463822_n

 

 

 

 

Рад ће бити објављен у специјалном издању часописа Универзитетска мисао под ISSN: 1451-3870, Vol.14, No.3 za 2015.

Часопис је до сад реферисан у CEEOL (Central and Eastern European Online Library) Research Bib Ulrich’s knowledgebase. Подаци о часопису могу се наћи на Кобсону у секцији „Списак часописа из Србије доступних у електронској форми“.

Такође колико су радови преузимани може се проверити преко портала Academia.edu. а колико су цитирани преко Google Scholar.

Оставите одговор