Програмирање у Скречу

Фондација Петља снажно подржава увођење Информатике и рачунарства као обавезног предмета у основне школе. Својим активностима и материјалима које израђујемо посебно желимо да подржимо наставнике у реализацији наставне теме Рачунарство, а ученике да што лакше науче програмирање.

Активности Фондације Петља и израђени материјали не обухватају друге две наставне теме предмета Информатика и рачунарство: ИКТ и Дигиталну писменост. Разлог је усредсређеност Фондације на оно где сматрамо да је наша подршка најпотребнија као и на циљ ради кога је Фондација основана, а то је унапређивање алгоритамске писмености у Србији.

Petlja