Руководилац стручних актива

Као руководилац стручних актива већ две године активно учествујем у планирању рада актива, водим документацију, пишем извештаје и учествујем у промовисању рада актива у јавности.

Comments are closed.