седмаци

ово су садржаји које ученици седмог разреда треба да савладају5