Материјали и технологије

Решите укрштеницу, а кончно решење напишите у коментару.

1. Упоређивање стварне величине са стандардним
2. Место где се реже дрво
3. Машина за сечу дрвета
4. Уље добијено од смоле четинара
5. Кредишњи део дрвета
6. Производ од дрвета
7. састављање два или више материјала
9. Преношење изгледа материјала на папир
10. Прва штампана књига у историји човечанства.

ukrstenica 5. razred

 МАТЕРИЈАЛИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ

Према пореклу материјале делимо на: природне и вештачке.

материјали

 МАТЕРИЈАЛИ

 

У природне материјале убрајамо дрво, камен, угаљ, нафту, руде, воду…

Човек је још од давнина користио дрво и камен  за израду склоништа, оруђа и оружја.

Развојем науке и технологије, применом одређених хемијских и технолошких поступака створени су потпуно нови материјали којих нема у природи. То су вештачки материјали, као на пример пластичне масе, минерална вуна, стиропор.

Научна област која проучава добијање и примену различитих техничких материјала   зове се технологија материјала. Сви материјали имају специфична својства која омогућују човеку да их користи за израду одређених предмета.

Својства материјала се деле се у четири групе:

 мапа ума својства материјала

мапа ума својства материјала

– физичка – боја, густина, сјај, топлотна и звучна проводљивост, проводљивост електричне струје итд.;

хемијска – хемијски састав, отпорност према корозији (рђању), труљењу и др.;

технолошка – начин обраде, на пример резањем, турпијањем, бушењем итд.;

механичка – тврдоћа, чврстоћа, еластичност, жилавост, цепљивост итд.

 ДРВО

ПАПИР

ПЛАСТИЧНИ МАТЕРИЈАЛИ (МАСЕ)

КОЖА

ТЕКСТИЛ

AСОЦИЈАЦИЈЕ

Оставите одговор