Стручна усавршавања

На основу члана 129. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 52/11 и 55/13) Министар просвете, науке и технолошког развоја је донео ПРАВИЛНИК о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 85/2013)

и даном ступања на снагу овог правилника (28.9.2013), престао је да важи Правилник о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“ бр. 13/12 и 31/12).

Правилник са изменама и допунама можете погледати на следећем линку

Правилник о стручном усавршавању

 

One Response to Стручна усавршавања

Оставите одговор